Evaluació i orientació psicodiagnòstica
Evaluació i orientació psicodiagnòstica

Es realitzen unes primeres entrevistes per avaluar el motiu de consulta, l'estat emocional i els recursos que persona té per fer front a la seva situació. I després de recollir aquesta informació, el terapeuta fa una devolució i orienta quin tipus de tractament és necessari.

Procés de coaching
Procés de coaching

És un procés d'acompanyament i presa de consciència que porta al coachee a descobrir i maximitzar el seu potencial creatiu, habilitats, potencialitats i recursos per assolir els seus objectius.

Psicoteràpia adults
Psicoteràpia adults

Començar una psicoteràpia ens pot ajudar a entendre i comprendre el que estem vivint. Consultar per entendre, sentir, i activar els propis recursos per fer front a determinades situacions.

Psicoteràpia de parella
Psicoteràpia de parella

Procés d’acompanyament amb la finalitat de potenciar els propis recursos de la parella per a millorar la seva relació. Les sessions són d'una hora i es treballa amb els dos membres de la parella conjuntament.

Psicoteràpia familiar
Psicoteràpia familiar

Es treballa amb la família. El malestar present en la persona és considerat, no tant com a problema de l'individu, sinó com l'expressió d'un malestar relacional que pot estar afectant a tota la família.

Psicoteràpia infantil
Psicoteràpia infantil

És un espai terapèutic que comparteixen terapeuta i nen, on el terapeuta tracta ajudar al nen a identificar i compendre sentiments, actituds i estils de relació. Facilitem als nens altres medis per poder manifestar­se a part de la paraula, com el dibuix i el joc.

Orientació a pares
Orientació a pares

Quan el nen o adolescent comença un tractament psicològic és important fer entrevistes amb els pares per tal d'acollir dubtes, recollir informació de l'evolució del nen, reforçar les funcions parentals i promoure el diàleg entre pares i fills.

Coordinació amb altres serveis
Coordinació amb altres serveis

Són contactes periòdics amb altres professionals (pediatre, escola, Equip Atenció Psicopedagògica, serveis socials, psiquiatre...) que intervenen amb el pacient. L'objectiu és aportar­se informació mutuament per augmentar la comprenció del cas.

Psicoteràpia en italià i anglès
Psicoteràpia en italià i anglès

Psicoteràpia cognitiva conductual en diferents idiomes. És un procés terapèutic per a persones de parla anglesa o italiana. En aquest tipus de teràpia s’ajuda al pacient a desenvolupar una forma de pensar més constructiva i racional per tal de que se senti millor i actuï d’una forma més sana.

Massimo Bertacco
Linkedin