El meu interès per la psicologia va començar des de ben jove, sempre he tingut curiositat pel meu món intern i pels comportaments i sentiments dels altres. Això em va portar a estudiar psicologia a la Universitat de Barcelona.

Vaig realitzar el Practicum de la Llicenciatura en el Servei de Psiquiatria i Psicologia del Nen i del Adolescent de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona, aquesta primera experiència va marcar el meu interès per l'orientació psicodinàmica i per la psicologia clínica infantil. Desprès vaig decidir cursar un Cicle complet de formació en psicologia clínica impartit pel Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Aquesta formació de quatre anys em va permetre adquirir coneixements i habilitats per l'avaluació, orientació terapèutica i intervenció psicoterapèutica de la psicopatologia dels nens i adolescents des d'una comprensió dinàmica. Durant dos anys vaig estar exercint la práctica clínica i psicoterapèutica en el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Garraf. Aquest periode em va servir per poder posar en pràctica el coneixements adquirits fins aquell moment.

Desprès vaig realitzar un màster en psicoterapia d'orientació psicoanalítica amb nens i adolescents de dos anys. Actualment vaig realitzant seminaris i cursos sobre clínica infantil i juvenil que m'ajuden a actualitzar els meus coneixements teòrics.

La meva pràctica psicoterapèutica la realitzo des de la comprensió psicodinàmica perque és la que més m'ha ajudat a entendre la complexitat de la ment humana des del naixement fins la vida adulta.